Međunarodni dan rijeke Drave

U cilju podizanja svijesti javnosti o potrebi učinkovitije zaštite i više razine očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti dravske regije na međunarodnoj razini, svake se godine 23. rujna obilježava Međunarodni dan rijeke Drave.

Drava je rijeka duga 749 km koja povezuje alpska područja Italije, Austrije i Slovenije s panonskim područjima Hrvatske i Mađarske. Jedna je od najvećih pritoka Dunava, te zajedno s Murom i Dunavom čini veliko europsko riječno područje. Rijeku Dravu presijecaju 24 hidroelektrane izgrađene u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj, zbog čega u Hrvatskoj postoji tek kratka dionica od 300 kilometara njenog slobodnog toka, do ušća u Dunav. Unatoč provedenim zahvatima pregrađivanja i regulacije Drava je danas jedna od posljednjih očuvanih nizinskih rijeka u srednjoj Europi, koju još uvijek obilježava velika biološka i krajobrazna raznolikost.

Područje uz rijeku Dravu (i njezin pritok Muru) u Hrvatskoj je zaštićeno od 2011. godine u sklopu regionalnog parka Mura-Drava, koji se proteže kroz pet hrvatskih županija i pokriva više od 87 680 ha površine. Također, to je područje i sastavni dio ekološke mreže NATURA 2000, a od 2012. godine je i sastavni dio prekograničnog UNESCO rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Javna ustanova „PRIRODA Varaždinske županije“ je partner na projektu „Drava Life – Integrirano upravljanje rijekom“, u sklopu kojeg se provode projektne aktivnosti i na području Varaždinske županije: obnova rukavaca i proširenje korita dijelova starog korita rijeke Drave na dvije lokacije (Otok Virje i Stara Drava Varaždin) te izrada i postavljanje šest informativno-edukativnih točaka uz rijeku (odmorišta s informativno-edukativnim sadržajima).  Također, Javna ustanova „PRIRODA Varaždinske županije“ provodi i projekt uređenja poučne staze u Dravskoj park-šumi u Varaždinu, koji se financira iz potpora europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u sklopu operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“. Vjerujemo da će navedene projektne aktivnosti pridonjeti održivom razvoju i povećanju rekreacijske vrijednosti područja uz Dravu za lokalno stanovništvo, kao i informiranju javnosti o vrijednostima riječnog ekosustava i potrebama za njegovim očuvanjem.

rijeka drava

Skip to content