Lovstvo na području Regionalnog parka Mura-Drava

Lovstvo na području Regionalnog parka Mura-Drava u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji tema je o kojoj se razgovaralo na sastanku održanom u srijedu, 8. lipnja, u Lovačkom savezu Međimurske županije, a koji je organizirala Javna ustanova Međimurska priroda u sklopu izrade Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007). Zanimljiva rasprava vodila se o prisutnim problemima, ali i mogućnostima buduće zajedničke suradnje u sklopu izrade i provedbe predmetnog plana upravljanja.

Varaždinska županija jedna je od rijetkih županija s dugom i bogatom povijesti lovstva te se može smatrati kolijevkom organiziranog hrvatskog lovstva. Lov na divlje životinje iz užitka nekada je bio razonoda plemstva, dok je danas sinergija lovstva i zaštite prirode sve veća. U svakom slučaju, lovstvo ne mora biti u suprotnosti sa zaštitom prirode te je zajedništvo sektora lovstva i zaštite prirode nužnost, posebno na područjima ekološke mreže Natura 2000 čiji je sastavni dio i područje uz rijeku Dravu.

Skip to content