LIFE RESTORE FOR MDD – Započeo projekt s ciljem obnove „Europske Amazone“ i zelenije budućnosti

Ovog mjeseca započeo je novi EU projekt „LIFE RESTORE for MDD” koji je izravan odgovor na biološku i ekološku degradaciju vlažnih i šumskih staništa uz rijeke Muru, Dravu i Dunav – područje koje je zaštićeno na razini Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije kao prvi UNESCO-ov Petodržavni rezervat biosfere Mura – Drava – Dunav.

Po prvi put, 17 institucija/partnera iz Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske i Srbije, uključujući javne ustanove iz područja očuvanja prirode, voda, šuma i regionalnog upravljanja, kao i sveučilišta i nevladine organizacije, predvođene WWF Austrijom i Zelenim Osijekom surađivat će na obnovi riječnog ekosustava i njegovih jedinstvenih poplavnih šuma uz tri rijeke, često nazivane “Europskom Amazonom”.

Tijekom sljedećih pet godina, s ukupnim budžetom od 20 milijuna eura, planirana je obnova 29 lokacija uz rijeke, s ciljem uspostavljanja 2472 hektara otpornijih poplavnih šuma, kao i ponovnog povezivanja 54 230 metara riječnih rukavaca i distribucije 966 000 m³ sedimenta s ciljem stvaranja novih šljunčanih i pješčanih sprudova. Ove aktivnosti ne samo da će osigurati vrijedna staništa za rijetke vrste riba i ptica, već će ponovno uspostaviti zdravije poplavne šume i povećati njihovu otpornost na isušivanje.

Jedna od danas najizraženijih prijetnji bioraznolikosti su i invazivne strane vrste (IAS), koje mijenjaju svijet brže nego ikada i jedan su od najupečatljivijih pokazatelja negativnog utjecaja ljudskih aktivnosti na prirodu, stoga su aktivnosti partnera na ovom projektu usmjerene i na njihovo uklanjanje, s ciljem ponovne uspostave zdravijih ekosustava. Projektne aktivnosti u Varaždinskoj županiji uključuju utvrđivanje postojećeg stanja invazivnih stranih biljnih vrsta na području zaštićenog područja Dravske park-šume u Varaždinu, kao i njihovo aktivno uklanjanje i praćenje stanja u periodu od 5 godina.

Uz aktivnosti na obnovi narušenih ekosustava, važan segment u očuvanju bioraznolikosti je i edukacija, odnosno podizanje svijesti javnosti o prirodnim vrijednostima i potrebi za očuvanjem vrsta i staništa. Uloga pojedinca u zaštiti prirode neizmjerno je važna, takvu svijest i ponašanje treba razvijati od najranije dobi, stoga projektne aktivnosti  Javne ustanove Priroda Varaždinske županije uključuju i uspostavu te provođenje edukativnih programa tzv. Škole uz rijeku. Kao što kaže senegalski znanstvenik i zaštitar prirode Baba Dium – „Na kraju ćemo sačuvati samo ono što volimo, voljet ćemo samo ono što razumijemo, a razumjet ćemo samo ono što smo naučeni.”

Rijeke Mura, Drava i Dunav, koje su kakteristične po prostranim poplavnim šumama—najvećim u cijelom slivu rijeke Dunav—utočište su najveće populacije orlova štekavaca i ugrožene crne rode u Europi. Složeni ekosustavi ovih rijeka, sa šljunčanim i pješčanim sprudovima, otocima, mrtvicama i poplavnim livadama, imaju nevjerojatno bogatu bioraznolikost. Oni također služe kao ključna usputna stanica za više od 250 000 ptica selica godišnje. Osim toga, dobro očuvana poplavna područja igraju ključnu ulogu u osiguravanju čiste pitke vode i zaštiti od poplava posebno u kontekstu brzorastućih klimatskih promjena. Nažalost, loše upravljanje riječnim tokovima u povijesti, prekomjerna eksploatacija poplavnih šuma i širenje invazivnih vrsta predstavljaju stalne prijetnje ovim ključnim ekosustavima i lokalnim zajednicama koje oni podržavaju.

Projekt “LIFE RESTORE for MDD” značajno doprinosi Europskom zelenom planu te  provedbi EU Strategije bioraznolikosti 2030. i EU Zakonu o obnovi prirode koji je u postupku donošenja. Na ovaj način pet zemalja uključenih u provedbu projekta dokazuje kako mogu surađivati na obnovi ključnih ekosustava za dobrobit prirode i ljudi.

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije. Međutim, izraženi stavovi i mišljenja pripadaju samo autoru(ima) i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili CINEA-e. Za njih se ne mogu smatrati odgovornima ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu.

 

 

 

 

 

Skip to content