Javno izlaganje za Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava

U utorak, 19. rujna, u Skupštinskoj dvorani Varaždinske županije održano je javno izlaganje za Plan upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007), na čijoj su izradi zajednički radile javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije.

Posljednji je to od pet planova upravljanja koji su izrađeni za zaštićena područja i područja ekološke mreže u Varaždinskoj županiji te svakako i najkompleksniji, budući da se samo u Varaždinskoj županiji odnosi na područje uz rijeku Dravu veličine od gotovo 10.000 ha.

Obveza izrade i donošenja planova upravljanja područjima ekološke mreže i/ili zaštićenim područjima propisana je odredbama Zakona o zaštiti prirode, a aktivnosti planirane u sklopu plana provodit će se u idućem desetogodišnjem razdoblju, kako bi se u što većoj mjeri pratilo i unaprijedilo stanje Natura staništa i vrsta, koje su određene kao ciljne za ovo područje ekološke mreže.

Javna rasprava za predmetni plan upravljanja započela je 9. rujna i traje do 8. listopada 2023. godine, a tijekom tog vremena zainteresirana javnost može dati svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na prijedlog Plana.

Skip to content