Istraživanje Velikog livadnog plavca na livadama uz Bednju

Proteklih se dana na području ekološke mreže Livade uz Bednju II provodilo istraživanje Velikog livadnog plavca (Phengaris teleius), strogo zaštićene vrste danjeg leptira koji se od lipnja do kolovoza može vidjeti na vlažnim livadama uz rijeku Bednju. Specifični životni ciklus ove vrste leptira ovisi o prisutnosti biljke hraniteljice ljekovite krvare (Sanguisorba officinalis) i mrava iz porodice Myrmica, kao i o redovitoj i pravovremenoj košnji. Ukoliko samo jedan od navedenih ekoloških čimbenika izostane, stanište prestaje biti pogodno za vrstu i ona se na njemu više ne pojavljuje.

U Hrvatskoj je Veliki livadni plavac kritično ugrožena vrsta, a visok rizik od izumiranja prijeti mu i u čitavoj Europi. Uzroci ugroženosti povezani su s promjenom načina korištenja i nestankom staništa, prestankom tradicionalnog režima košnje, zapuštanjem i zarastanjem livada te promjenom vegetacijskog sastava livada.

Područja ekološke mreže Livade uz Bednju II na području gradova Ivanec i Lepoglava, jedno su od svega pet područja u Hrvatskoj na kojima se Veliki livadni plavac još uvijek pojavljuje. Istraživanje, koje uključuje kartiranje staništa i praćenje stanja ove vrste na navedenom području ekološke mreže provodi Udruga Hyla, i jedno je od aktivnosti planiranih Planom upravljanja područjima ekološke mreže Livade uz Bednju I-V i park-šumom Trakošćan (PU 055), čija je izrada nedavno u potpunosti završena.

Skip to content