Istraživanja Mačkove pećine i špilje Vindija

Krajem travnja ove godine započela su biospeleološka istraživanja te praćenja stanja mikroklimatskih i drugih kritičnih stanišnih uvjeta u Mačkovoj pećini i špilji Vindiji, što je jedna od aktivnosti planiranih u okviru Plana upravljanja područjem ekološke mreže Vršni dio Ravne gore i spomenicima prirode Mačkova pećina i Vindija (PU 051) donesenog početkom 2023. godine. Istraživanjem, koje provodi ADIPA – društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske, obuhvaćeni su i drugi podzemni lokaliteti Ravne gore, a jedan od rezultata ovog istraživanja biti će i izrada protokola za trajno adaptivno praćenje stanja ključnih i indikatorskih vrsta te stanišnog tipa 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost, koji je jedan od ciljeva očuvanja za ovo područje ekološke mreže.

Ekološka istraživanja podzemnih staništa imaju posebno značenje u okviru bioloških istraživanja, jer radi se o najslabije istraženim područjima na Zemlji. U špiljama i jamama nastale su životne zajednice s brojnim reliktnim i endemskim vrstama različite starosti i porijekla, otkrivaju se i nove vrste koje fasciniraju znanstvenike prilagodbama na kompleksne podzemne uvjete života. Kako izgleda čudesni podzemni svijet Ravne gore, možete vidjeti na priloženim fotografijama!

Skip to content