Investiraj u našu planetu!

„Investiraj u našu planetu“ slogan je ovogodišnjeg obilježavanja Dana planeta Zemlje, a posvećen je klimi i posljedicama klimatskih promjena. Naglasak je stavljen na problem emisije stakleničkih plinova koji degradiraju prirodne ekosustave i temeljni su uzroci klimatskih promjena, kao i na različite načine borbe protiv klimatskih promjena i ublažavanje njihovih posljedica.

Klimatske promjene su prirodni događaj na našem planetu i događaju se kroz čitavu povijest planeta Zemlje. Međutim, posljednjih desetljeća one su intenzivirane utjecajem čovjeka i njegove nebrige o prirodnim resursima našeg planeta Zemlje, što u konačnici ima negativan utjecaj i na čovjeka, zdravlje i opću dobrobit čovječanstva. Klimatske promjene manifestiraju se povećanjem temperature zraka, što utječe na osjetljivu ravnotežu prirode koja upravlja klimatskim sustavima. Promjena u količini i intenzitetu oborina može se prevladati, ali povećanje temperature predstavlja veliki problem za čovječanstvo i svaki živi organizam na Zemlji.

Stoga ključ za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena leži upravo u očuvanju prirode i prirodnih vrijednosti našeg planeta Zemlje. Naime, očuvani ekosustavi prirodni su rezervoari za skladištenje ugljika iz atmosfere i dokazano rješenje za smanjenje negativnih utjecaja klimatskih promjena. Očuvana vegetacija (grmlje, zeljaste biljke, drveće, travnjaci i drugo) kroz proces fotosinteze apsorbira ugljični dioksid iz atmosfere i pohranjuje ga u obliku ugljika u biomasi biljaka, dok prirodni i nekanalizirani tokovi rijeka povećavaju sposobnost prihvaćanja većih količina vode. Ako su populacije vrsta i njihova staništa u dobrom konzervacijskom stanju, onda je i njihov kapacitet prilagodbe na klimatske promjene veći, a zdrave populacije su sposobnije i za brži oporavak nakon ekstremnih događaja poput dugih kišnih ili sušnih razdoblja

Borbi protiv klimatskih promjena važno je pristupati koordinirano iz svih sektora i segmenata društva, kako bi se osigurao sinergijski pozitivan učinak. Svi dijelovi društva i svaki pojedinac mogu dati svoj doprinos, bilo štednjom energije, sadnjom drveća ili vožnjom bicikla umjesto vožnje automobilom. Obilježavanje Dana planeta Zemlje prilika je da se svake godine prisjetimo koliko je važno kontinuirano raditi na jačanju svijesti ljudi, jer bez očuvanja našeg planeta Zemlje nema ni očuvanja naših života.

Skip to content