Dravska park-šuma u projektu InterACT Green

Grad Varaždin jedan je od 14 europskih gradova kojima je odobreno financiranje iz Europske Urbane Inicijative (EUI) za uređenje Dravske park-šume u Varaždinu, u sklopu projekta InterACT Green. Projektna prijava tematski je vezana na Novi Europski Bauhaus (NEB) i bavi se revitalizacijom Dravske park-šume te njezinim povezivanjem s formiranim gradskim prostorom.

Uz Grad Varaždin, partneri na projektu su i Grad Ludbreg, Hrvatski šumarski institut, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Turistička zajednica Grada Varaždina i Javna ustanova Priroda Varaždinske županije. U okviru projekta planirana je i izrada više različitih studija vezanih uz obnovu ovog zaštićenog šumskog područja, koje bi trebale dati procjenu zdravstvenog stanja šume, identificirati lokacije pogodne za obnovu te zacrtati smjer prihvatljive razine njezina uređenja, korištenja i obnove za narednih 40 godina.

Više o Dravskoj park-šumi i projektu InterACT Green možete saznati iz priloga na sljedećoj poveznici: https://youtu.be/kms6Ve_Fl9Q?feature=shared

Skip to content