Dolina leptira u Varaždinskoj županiji

Dolina rijeke Bednje obuhvaća prirodna staništa značajna za Varaždinsku županiju i utočište je brojnim biljnim i životinjskim vrstama, posebno leptirima. Naime, tijekom provedenih istraživanja upravo na tom području zabilježene su pojedine rijetke vrste leptira (od toga i 3 Natura 2000 vrste, ugrožene u čitavoj Europi), što je ujedno i razlog uključivanja livada uz Bednju u ekološku mrežu Natura 2000 (POVS Livade uz Bednju I-V). Osim za leptire, područja uz Bednju značajna su i za faunu vretenaca.

Radi se o velikom području ekološke mreže ukupne površine od preko 2 000 ha, koje smo proteklih tjedana obilazili u svrhu praćenja njihova stanja. Pri tome su zabilježene livade u cvatu s biljkom ljekovitom krvarom (Sanguisorba officinalis) koja je neophodna za opstanak kritično ugroženog leptira velikog livadnog plavca (Phengaris teleius), ali i leptiri poput kiseličinog vatrenog plavca (Lycaena dispar) ili običnog plavca (Polyommatus icarus) koji su aktivni u ovo doba godine.

Livade uz Bednju na području gradova Ivanec i Lepoglava jedno su od svega 5 područja u Hrvatskoj na kojima se veliki livadni plavac još uvijek pojavljuje. Razlog tome je i specifičan životni ciklus ovog leptira koji ovisi o prisustvu ljekovite krvare, ali i mrava iz porodice Myrmica. Stoga je očuvanje livada uz Bednju od velike važnosti za očuvanje bioraznolikosti Hrvatske, ali i Europe.

Skip to content