Dojavite nalaz mrtve, ozlijeđene ili bolesne divlje i strogo zaštićene vrste

Znate li što vam je činiti ako naiđete na stradalu divlju strogo zaštićenu vrstu?

Prema odredbama Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16), svaka osoba dužna je prijaviti Zavodu za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja slučajno uhvaćene i/ili usmrćene, odnosno ozlijeđene ili bolesne jedinke divlje i strogo zaštićene životinje putem obrasca za dojavu ili telefonski u roku od  24 sata.

Zavod za zaštitu okoliša i prirode vodi bazu podataka o svim dojavljenim slučajevima za divlje i strogo zaštićene životinje putem dostupnog mrežnog obrasca koji je prilagođen pregledu i unosu putem pametnih telefona, a dostupan je na sljedećoj poveznici: https://arcg.is/1CbK98.

Putem obrasca možete prijaviti i opažanja svih vrsta sisavaca bez obzira na to radi li se o strogo zaštićenim vrstama ili jedinkama koje nisu stradale, u svrhu prikupljanja podataka za Atlas europskih sisavaca (European Mammals on MAps, 2. izdanje). Dojave se prijavljuju tako da se pod naslovom „Nađena živa jedinka“ odabere polje „Ostalo“ i upiše EMMA2.

U slučaju da tijekom boravka u prirodi, na otvorenome ili primjerice tijekom vožnje na cesti ugledate ozlijeđenu ili uginulu jedinku strogo zaštićene vrste, pozivamo vas da prijavite nalaz jer su i ovakvi podaci važni u zaštiti prirode kako bi se omogućio uvid u negativne utjecaje na vrste i uzroke njihova stradavanja.

Skip to content