Djelatnost

Javna ustanova „PRIRODA Varaždinske županije“ je neprofitna ustanova koja provodi aktivnosti vezane uz zaštitu, održavanje i promicanje zaštićenih područja Varaždinske županije, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima na kojima upravlja, te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

DJELATNOST

Djelatnost Javne ustanove „PRIRODA Varaždinske županije“ propisana je odredbama Zakona o zaštiti prirode, aktom o osnivanju i statutom. U tom smislu Javna ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja Varaždinske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

Konkretno, aktivnosti rada i djelovanja Javne ustanove usmjerene su na:

  • upravljanje zaštićenim područjima Varaždinske županije (koordinacija svih pitanja i aktivnosti vezanih uz 26 zaštićenih lokaliteta, redoviti nadzor i vođenje baze podataka);
  • unapređenje stanja zaštićenih područja Varaždinske županije (definiranje mjera zaštite i poticanje aktivnosti vezanih uz njihovo očuvanje uz osmišljavanje i realizaciju različitih programa zaštite prirode);
  • promicanje i prezentaciju zaštićenih područja Varaždinske županije (kroz organizaciju javnih predavanja, publikaciju podataka i radova, izradu informativno-edukativnih ploča, poučnih staza i slično);
  • praćenje stanja ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije županije (inventarizacija vrsta i staništa te praćenje stanja u područjima ekološke mreže NATURA 2000).

Kroz organiaciju različitih predavanja, izradu i postavljanje informativno-edukativnih ploča i poučnih staza, te izradu i tiskanje informativno-edukativnih publikacija o zaštićenim područjima, Javna ustanova provodi aktivnosti vezane uz edukaciju, senzibilizaciju i upoznavanje šire javnosti s prirodnim vrijednostima Varaždinske županije i problemima zaštite prirode.

Skip to content