Dan Roda

Dan roda u Hrvatskoj obilježava se 24. kolovoza, s ciljem jačanja svijesti u javnosti o njihovoj ugroženosti te važnosti zaštite ove vrste i njezinog staništa. U Hrvatskoj obitavaju dvije vrste roda: crna roda (Cicconia nigra) i bijela roda (Ciconia ciconia) koje nalazimo i u Varaždinskoj županiji. Bijela roda je najpoznatija europska ptica močvarica karakterističnih dugih crvenih nogu i ravnog šiljatog crvenog kljuna. To je ptica gnijezdarica koja gradi jedna od najvećih i najtežih gnijezda u ptičjem svijetu i to najčešće na krovovima kuća, crkvi, štagljevima ali i na stupovima. Rode se rijetko glasaju, no vrlo je prepoznatljivo ‘klepetanje’ kljunom tijekom rituala snubljenja i pozdravljanja partnera pri smjeni u gnijezdu.

Bijela i crna roda su ugrožene vrste koje su u Hrvatskoj strogo zaštićene Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine” broj 80/13, 15/18 i 14/19) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine” broj 144/13 i 73/16). Opstanak bijele rode najviše ovisi o očuvanju tradicionalnog načina života na selu, što podrazumijeva poljoprivredne površine koja se koriste na tradicionalan način i vlažne livade na kojima roda nalazi najviše hrane. U Hrvatskoj je roda ugrožena zbog promjena staništa do kojih dolazi modernizacijom poljoprivrede, isušivanja vlažnih područja, prenamjene pašnjaka ili njihovog napuštanja, kao i upotrebe pesticida.

Varaždinska županija se i ove godine preko svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode uključila u provođenje projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode“, koji se već devetu godinu provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U sklopu tog projekta vlasnici stambenih, gospodarskih ili drugih građevinskih objekata na kojima se nalazi aktivno gnijezdo bijele rode imaju pravo na naknadu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu. Također, tijekom ovogodišnjeg monitoringa populacije bijele rode u Varaždinskoj županiji je zabilježeno 45 gnijezda bijelih roda, od kojih je 27 bilo aktivno. Najviše gnijezda bijele rode (njih 7) zabilježeno je na području grada Ludbrega.

Bijela roda je simbol očuvanih prirodnih staništa i tradicionalnih krajolika, zdravog života i čistog okoliša, stoga je briga i očuvanje ove vrste od izuzetnog značaja.

ciconia nigra

Skip to content