Crnkasta sasa – jedinstvena vrsta hrvatske flore

Crnkasta ili tamnocvjeta sasa (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans), u narodu poznata i pod imenom košunded ili mačkec, biljka je proljetnica koja cvate tijekom ožujka i/ili travnja, uvijek nekako uoči Uskrsa. Ta neobična biljka zvonolikih, tamnoljubičastih do crnkastih visećih cvjetova, gotovo je u potpunosti obrasla gustim, srebrnastobijelim dlačicama. Njezini su plodovi jednosjemeni oraščići opremljeni dugim, perasto dlakavim nastavcima, koji omogućuju lakše rasprostranjivanje vjetrom. Raste na suhim kontinentalnim travnjacima te travnjacima na šljunku i pijesku, a zabilježena je na svega nekoliko lokaliteta u Hrvatskoj, od kojih se više njih nalazi upravo na području Varaždinske županije.

U cilju praćenja stanja ove jedinstvene i rijetke vrste hrvatske flore, djelatnici JU Priroda Varaždinske županije ovih su dana obilazili lokacije na kojima je zabilježen nalaz crnkaste sase. Radi se o više lokacija na obroncima Ravne gore, ali i o lokaciji uz obrambeni nasip rijeke Drave uzvodno od Varaždina. Zbog nestanka staništa na kojima raste, crnkasta sasa danas se smatra kritično ugroženom vrstom te je strogo zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode. Naime, promjenom tradicionalnog načina gospodarenja i napuštanjem sela, travnjaci koji predstavljaju stanište crnkaste sase danas su sve zapušteniji, usljed izostanka košnje zaraštaju, čime polako nestaju i pogodna staništa za rast ove biljke.

Ukoliko Vam je poznat lokalitet na kojemu raste crnkasta sasa, nikako ju nemojte brati, iskopavati niti na bilo koji drugi način oštećivati, već u prirodi uživajte u njenoj ljepoti.  Molimo vas da nam javite informaciju o lokaciji pronalaska, kako bi smo mogli uspješnije pratiti stanje populacije na području Varaždinske županije.

Skip to content