Crnka – rijetka riba rijeke Drave

Jedna od tajnovitih i rijetkih vrsta riječnih mrtvica i rukavaca je i crnka (Umbra krameri), riba koja se zbog gubitka odgovarajućih staništa danas teško pronalazi i zapravo ju malo ljudi poznaje. Međutim, naši vrijedni istraživači iz Gradskog muzeja Varaždin sa suradnicima iz Instituta Ruđer Bošković su uspjeli pronaći ovu uistinu rijetku ribu u jednom od preostalih dravskih rukavaca uz jezero HE Dubrava na području Općine Veliki Bukovec. Radi se o vrijednom nalazu koji pokazuje da je ova vrsta ribe još uvijek prisutna na području Varaždinske županije.

Crnka je mala riba koja može narasti do 17 cm, međutim najčešće je dužine svega 5 cm. Tijelo joj je bočno spljošteno, cilindrično i tamno obojeno, a duž gornje polovice bokova proteže se svijetložuta pruga. Jedini je autohtoni predstavnik porodice Umbridae u Europi, ona je glacijalni relikt, što znači da je preživjela ledeno doba. U Hrvatskoj je točkasto rasprostranjena u dravskom i savskom slijevu te nisu zabilježene brojnije i povezane populacije. Odgovaraju joj stanišni uvjeti mrtvica i sporotekućih rukavaca, voli mjesta s mnogo vodene vegetacije, a dobro podnosi kolebanja količine vode, temperature i kisika. U nepovoljnim životnim uvjetima može se ukopati u mulj i tako preživjeti.

Crnka je riba koja nema vrijednost u smislu ribolova, ali je važna za održavanje ekoloških uvjeta staništa. Stoga je i jedna od tzv. Natura vrsta koje su ciljne za očuvanje na području ekološke mreže POVS Gornji tok rijeke Drave.

Skip to content