Britanski profesor sa studentima u špilji Vindija

Špilja Vindija pobudila je interes britanskog arheologa, znanstvenika i sveučilišnog profesora Marka B. Robertsa s Instituta za arheologiju Sveučilišnog koledža u Londonu te je on u petak, 2. rujna zajedno sa svojim studentima posjetio ovaj poznati geolokalitet.

Profesor Roberts specijaliziran je za proučavanje paleolitika, stoga je Vindija, poznata po spiljskim naslagama koje su se taložile tijekom pleistocenske i holocenske epohe najmlađeg geološkog perioda kvartara, atraktivna lokacija možda i za neka od njegovih budućih istraživanja. Naime, sedimentni kompleksi Vindije još uvijek sadrže dragocjene podatke neophodne, kako u rekonstrukcijama raznih aspekata egzistencije i izumiranja neandertalaca, tako i u istraživanjima prve pojave suvremenih ljudi u ovom dijelu Europe, po čemu je Vindija i iznimno značajna. Razvojem tehnologije uloga Vindije u suvremenim znanstvenim istraživanjima različitih aspekata podrijetla ljudske vrste sve je veća.

U sklopu izrade Plana upravljanja područjem ekološke mreže Vršni dio Ravne gore i spomenicima prirode Mačkova pećina i Vindija, Javna ustanova PRIRODA Varaždinske županije nastoji definirati aktivnosti čija će realizacija u budućnosti doprinijeti unapređenju postojećeg stanja i učinkovitijoj zaštiti ovog značajnog i kulturnog dobra.

 

Skip to content