Analiza zdravstvenog stanja i sanacija zaštićenih stabala Varaždinske županije

Krajem 2021. godine provedena je analiza zdravstvenog stanja za pojedinačna stabla koja su zaštićena u kategoriji spomenika parkovne arhitekture: platanu u Varaždinu, platanu u Jalžabetu i tisu u Čalincu. Pregled je uključivao vizualnu prosudbu zdravstvenog stanja (VTA – Visual tree assassement), rezistografsku izmjeru, kao i mikrobiološku analizu tla i tkiva stabla.

Vizualna prosudba stabla je osnova svakog dijagnostičkog postupka, kod koje se stablo detaljno pregledava, prosuđuje se vitalitet stabla i bilježe pojave simptoma koji ukazuju na zdravstveno i biomehaničko stanje (pojave truleži, šupljina, vitalitet krošnje, boja, veličina i izgled lišća, negativne promjene u okolišu stabla, stanje tla i slično). Rezistografom se ispituje otpor drvnog tkiva prodiranju mjerne igle debljine 1,5 mm, a pravilnim odabirom mjesta izmjere i stručnom analizom rezultata mjerenja može se utvrditi stupanj razgradnje drvnog tkiva, preostala nosiva stijenka mjerenog mjesta na stablu i utjecaj izmjerenih čimbenika na opasnost od loma. Obzirom da je kod tise u Čalincu zamijećena i pojava diskloracije iglica te sušenje pojedinih izboja, uzeti su uzorci tla do 30 cm dubine, kao i uzorci biljnog tkiva koji su postavljeni na hranjive podloge u cilju promatranja pojave razvoja potencijalnih mikrobioloških patogena.

Na temelju dobivenih podataka predloženi su zahvati orezivanja, ugradnja sustava stabilizacije krošnje, kao i primjena preparata koji pomažu u suzbijanju zabilježenih patogena odn. potpomažu u regulaciji obrambenih funkcija stabala. Predloženi zahvati sanacije platana u Varaždinu i Jalžabetu te tise u Čalincu planiraju se izvesti do kraja godine, dok je zahvat uklanjanja imele sa zaštićenih lipa u Bednji proveden početkom ožujka ove godine.

 

Skip to content