Akcija sadnje drveća u Dravskoj park-šumi u Varaždinu

Tristotinjak sadnica bijele topole, hrasta lužnjaka, divlje trešnje i lipe zasađeno je u Dravskoj park-šumi u Varaždinu u sklopu akcije „Dani zajedničke sadnje“, koju su organizirale Hrvatske šume zajedno s Varaždinskom županijom i Javnom ustanovom Priroda Varaždinske županije. Sadnja navedenih zavičajnih vrsta drveća provedena je u pojedinim prorijeđenim dijelovima Dravske park-šume, s ciljem da se potakne njezina obnova i prirodno pomlađivanje šume.

U akciju sadnje uključili su se i učenici Gospodarske i Elektrostrojarske škole Varaždin kao i Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole sa svojim profesorima, što ovoj akciji daje posebnu vrijednost i značaj.  Jer upravo su ovakve akcije jedan od načina odgoja ekološki osviještenih i aktivnih građana koji će se u budućnosti zalagati za očuvanu i zdravu prirodu.

Ovom akcijom provedenom na kalendarski prvi dan proljeća ujedno je zajednički obilježen i Svjetski dan šuma, koji je prilika da se podsjetimo na važnost očuvanja prirodnih šuma, pri čemu poseban značaj imaju upravo poplavne šume uz rijeku Dravu koje su dio najvećeg prekograničnog zaštićenog riječnog područja Petodržavnog UNESCO rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Skip to content