Akcija prebrojavanja kockavice – uključite se!

Kockavica je biljka koja privlači pažnju svojim predivnim visećim cvjetovima crvenosmeđe do purpurne boje, koji su prošarani svijetlim i tamnim šarama tvoreći „šahovnicu“, pa otuda i hrvatsko ime – kockavica. To je zeljasta trajnica koja se razvija iz lukovice, a cvate od ožujka do travnja. Zbog gubitka vlažnih staništa na kojima raste, preoravanja livada, prestanka košnje i ispaše te zapuštanja livada i zaraštavanja, kockavica je postala ugrožena i rijetka biljna vrsta te je zaštićena Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama (NN, broj 144/13, 73/16).

Akcija praćenja stanja odnosno prebrojavanja kockavice u Republici Hrvatskoj provodi se još od 2005. godine, u sklopu Nacionalnog sustava praćenja stanja bioraznolikosti. Zbog svoje prepoznatljivosti i lako dostupnih staništa, u samo prebrojavanje kockavice uključuju se mnoge osnovne i srednje škole s područja središnjeg kontinentalnog dijela Hrvatske, a to je ujedno i prilika da se učenicima na konkretnim primjerima objasni važnost očuvanja prirode.

Ukoliko uočite kockavicu ili Vam je poznat neki od lokaliteta na kojima ona raste, molimo Vas da nalaz javite u Javnu ustanovu “Priroda Varaždinske županije” (zastita.prirode@vz.t-com.hr ili na broj telefona: 042 300 640).

Skip to content